Столична община ще сключи договор за финансиране на проект за мониторинг на качеството на социалните услуги на територията на общината. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Днес, от 11.00 часа, в Официална зала на Столична община ще бъде сключен административен договор между Столична община и Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” за изпълнение на проект „Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община“.
Общата цел на проекта е стимулиране на организационното и професионално развитие на доставчиците на територията на София, чрез въвеждането на специфична за Столична община система за мониторинг на качеството на социалните услуги.
Проектът цели в ежедневното практическо предоставяне на социални услуги да бъде заложен моделът за постоянно подобряване на качеството за стимулиране усъвършенстването на критериите за качество основано на европейските принципи, залегнали в “Европейската рамка за качеството на услугите от общ интерес в ЕС” и “Доброволната европейска рамка за качество на социалните услуги”. Процесът на адаптиране и пилотиране ще бъде базиран на холандските опит и модел като реализацията на проекта ще даде нова основа за регулярното оптимизиране на процеса на мониторинг.

източник: агенция „Фокус“/ 05.10.2017 г.