Столична община организира пресконференция на 30 септември 2019 г. във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” – етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Целта е да се осигури подходяща инфраструктура за две социални услуги – Кризисен център и Център за работа с деца на улицата.

Реализирането на проекта е част от изпълнението на приоритет „Социална инфраструктура” на Инвестиционната програма на Столична община.

Общата стойност на проекта е 754 066,66 лв. Безвъзмездната финансова помощ възлиза на 582 505,30 лв., от които европейско финансиране (ЕФРР) – 495 129,50 лв. и национално съфинансиране – 87 375,80 лв. Собственият принос на бенефициента Столична община е 171 561,36 лв.

Източник: Столична община, 26.09.2019 г.