Стратегическите приоритети на Р България в контекста на Споразумението за партньорство с ЕК за периода 2014-2020

На 4 февруари 2014г. се проведе заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Темата на КСНС бе „Стратегическите приоритети на Република България в контекста на Споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014–2020 г.”. На заседанието при президента Росен Плевнелиев присъстваха премиерът Пламен Орешарски, председателят на парламента Михаил Миков, председателите на парламентарните групи, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, министърът на външните работи Кристиан Вигенин и други.

Осем са основните стратегически приоритети, дефинирани в Националната програма за развитие: България 2020. Те включват:
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила.
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал.
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса.
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

 

Изказванията на министър-председателя Пламен Орешарски, както и представените доклади на премиера Орешарски и на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова можете да прочетете тук:

 

Изказване на мин.-преседателя Пламен Орешарски

Доклад на мин.-преседателя Пламен Орешарски

Доклад на вицепремиера и мин. на правосъдието Зинаида Златанова

 

Източник: Структурните фондове на ЕС/Агенция „Фокус“ 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории