От 22 октомври до 30 ноември ще се провеждат творчески работилници на тема „Русе – град с богато историческо минало, динамично съвремие и бъдещо развитие“. В тях ще участват студенти и преподаватели от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет и специалисти от социални услуги в община Русе.

Продукти на творческата дейност на участниците ще са различни битови предмети от рециклирани и естествени материали, екологични фенери, свещи, книгоразделители… В рамките на инициативата ще бъде направен фотоалбум със снимки на забележителности в Русе и ще бъдат подготвени сценарият, костюмите и декорите за представянето на спектакъла „Моят град – минало и настояще“. По време на работилниците студентите ще усвояват знания и умения за общуване и взаимодействие с деца и младежи със специални потребности.

*************

Творческите работилници са част от проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“ (Клуб на социалния работник към Русенския университет). Той се осъществява с подкрепата на общинската фондация „Русе – град на свободния дух“.

Източник: БТА, 21.10.2019 г.