Посетителите на Базар Капана имаха възможността да разгледат и да си закупят ръчно изработени сувенири, магнити за хладилник, украшения, торбички и кукли от плат от щанда на „Социалното предприятия за хора с увреждания“.

Социалното предприятие за хора с увреждания функционира малко повече от година. То е създадено по проект, който се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. В него работят 32 души с различни физически или психически увреждания. Целта е хората с увреждания да се мотивират за по-активно участие на пазара на труда, което е път към преодоляване на социалната изолация и към пълноценна социална интеграция.

Източник: Община Пловдив