Съветът на децата обсъди дейността си през 2013 г. и 2014 г.

От 23 до 25 април 2014 г. Съветът на децата проведе първите си заседания за 2014 г. „Вие сте посланиците на децата от своите области и аз високо ценя ролята на Детския съвет в изграждането на уважение и респект към детските права. Очаквам от вас през следващите два дни да формирате своите предложения, инициативи и виждания за следващата година. Да се включите активно и да работите за популяризиране на правата на децата, заложени в Конвенцията на ООН, да станете посланици на ДАЗД сред младите хора. Създайте виртуално пространство, в което децата да обсъждат важни и интересни въпроси и обменят своите виждания за реализирането на правата си”. Това призова членовете на съвета при откриването на заседанието председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева

На вълнуваща церемония тя връчи сертификати за принос в развитието на детските и младежки политики на местно и национално ниво на 12 деца, които напускат съвета. „Ние, които днес напускаме съвета, завинаги ще останем част от него. Ще продължим да работим за това гласът на младите хора да се чува и да се взема под внимание. Нашите наследници призоваваме да продължат да гледат в една посока и да не позволяват на разстоянията да им пречат при реализирането на прекрасните идеи, които винаги има в този Съвета”, заявиха те. Представени бяха и 12-те новоизбрани членове, които ще заемат техните места, които обещаха да спазват съветите на предшествениците си и да работят за спазване на правата на децата.
Работата на Съвета на децата започна с отчет за дейността му през 2013 г., представен от вече бившия председател Павел Гочев. Като представители на различните административни области, младите хора в Съвета споделиха добри практики на взаимодействие с местните власти – търсене и съобразяване с мнението на децата по важни за тях въпроси, организиране и участие в различни инициативи. Акцент на първото заседания бе развитието на механизма за детско участие на местно ниво.

За нов председател на Съвета бе избран Румен Андреев и бе представен на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева. В следващите две години заместник-председател ще е Фахредин Фаредин – представител на Област Разград, а за секретар е избрана Анелия Атанасова от Област Благоевград.

Децата представиха отчета си за изминалата година и плана си за настоящата пред г-жа Жечева, г-н Христо Монов – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 42-то Народно събрание, г-жа Мая Тодорова – зам.-министър на младежта и спорта, г-жа Мария Златарева – програмен директор на УНИЦЕФ България и г-жа Росица Петрова от Администрацията на омбудсмана на Република България. Он лайн заседания, презентиране на взетите решения от Съвета и участие във формирането на политики за децата на местно ниво, както и създаването на клип за дейността им на регионално и национално равнище, са част от заложените в плана дейности.

Реализирането на различни инициативи в рамките на Националната кампания за Годината на правата на детето ще бъде съществена част от работата на консултативния орган. До момента са събрани над 30 идеи за отбелязване на значими за децата дати през 2014 г. „Предизвикателство пред всички нас е създаването на цялостна система за детско участие при вземането на решения, които ги касаят. Не спирайте да работите заедно, макар и далеч един от друг. Развивайте своите идеи. Вярвам, че във ваше лице децата ще имат най-добрият изразител на техния глас”, призова г-жа Жечева.

„За мен е чест да съм сред най-будните млади хора, надявам се заедно да реализираме много от нещата, които са необходими, за да създадем по-добра среда за цялостно разитие на децата. Разчитам на вашата инициативност”, заяви г-н Христо Монов. Той прикани младежите да дадат своето мнение по подготвените законопроекти за народната просвета и за професионалното образование.

„От днес ставаме посланици на ДАЗД и на правата на децата. Можете да разчитате на нас все повече деца и млади хора в България да научат за своите права и към кого могат да се обърнат, когато се нуждаят от помощ. Всяко момче или момиче може да се обърне към нас и ние ще представим мнението им, за да се реализират подходящи политики за развитието ни”, заяви от името на Съвета на децата председателят Румен Андреев.

Членовете на консултативния орган се присъединиха към обръщението на председателя на ДАЗД за невъвличане на деца в прояви на политически партии.

Младежите се включиха и в подкрепената от ДАЗД глобална кампания на УНИЦЕФ „Да направим невидимото видимо”, насочена към повишаване на чувствителността на обществото и намаляване на случаите на насилие над деца.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. В него членуват представители на 28-те административни области в страната.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории