Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

16.04.21 г.

Светла Григорова е член на Управителния съвет на НАСО и представител на организацията за област Габрово. Директор е на Фондация „Грижи за деца с увреждания“ и ръководител на  Дневен център за деца и младежи с увреждания. Социалната работа я намира по пътя на личната й история – през 1995 г. се ражда дъщеря й с детска церебрална парализа. Тогава никога не е чувала за това заболяване и не предполага, че някога ще се реализира в социалната сфера. От раждането си дъщеря  й  е нейната най-голяма мотивация да се развива в тази насока и да помага на други родители и деца с подобна съдба.  През 1995 г. социалните услуги са се брояли на пръсти, а идеите й за дейности , подпомагащи децата с увреждания идвата една след друга, всяка, надграждайки предходната. През 2000 г. се свързва с други родители на деца с двигателни проблеми от града и се създава Фондация „Грижи за деца с увреждания”.

„Започнахме да разработваме и реализираме проекти за рехабилитация и социална интеграция на деца с детска церебрална парализа и психологическа подкрепа на родителите им. Отчитайки необходимостта от тези дейности се насочихме към създаване на дългосрочни услуги и през 2002 г. бе разкрита специализирана група за деца с увреждания в масова детска градина. Тъй като семействата, търсещи специализирана подкрепа се увеличаваха, през 2006 г. по проект на Фондация „Грижи за деца с увреждания” бе разкрит Дневен център за деца и младежи с увреждания, който от тогава до днес се управлява от Фондацията„, споделя Светла, поглеждайки назад.

Центърът се развива и през 2016 г. се налага увеличаване на капацитета от 20 на 40 места, а към момента потребителите му са 52,. С влизане в сила на Закона за социалните услуги се разкрива възможност за допълнителното му надграждане като социалната услуга.

На работното си място Светла е истински щастлива, че може да помага на хората, да  допринася дори и малко за подобряване както на физическото, така и на емоционалното им състояние. Най-голяма радост й носи общуването с децата.  След 15 години опит тя и екипът й вече не търсят смисъл в работата и живота си, а са се отдали напълно на това да даряват смисъл и надежда в живота на хората в нужда.

„Основните ми принципи са отговорност. коректност, толерантност, професионализъм и инициативност. Всички тези принципи се опитвам да прилагам, както в работата си като директор на Фондация „Грижи за деца с увреждания” и Дневен център за деца и младежи с увреждания, така и в ролята си на член на Управителния съвет на Национален алианс за социална отговорност и в ангажиментите си като общински съветник в Община Габрово“, разказва Светла.

Поглеждайки напред, в посока в бъдещето на социалната сфера у нас, тя е убедена, че за да се предоставят повече и по-качествени социални услуги за хората в нужда е необходимо новата нормативна уредба дава големи възможности за повече и по-гъвкави дейности, насочени към качествен живот на хората със специални потребности:

„Все още е нужна допълнителна мотивация за работодателите, за да включват активно хората  с увреждания на пазара на труда.“

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории