Зам.-изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане г-жа Светлана Ангелова се включи във втория панел, поставящ темите за развитието на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика в рамките на Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“. Разговаряме за акцентите от тазгодишното издание на Форума и поставените по време на дискусията актуални теми и въпроси:

Г-жо Ангелова, с какви впечатления останахте от тазгодишното издание на Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“?

Благодаря за поканата и възможността за пореден път да участвам на този Национален форум, превърнал се в традиционно събитие и емблема на социалните услуги в България. Темите, които се разглеждат всяка година, са изключително актуални и важни. Дискусиите, в които участват всички представители от местната,  централна власт и неправителствения сектор се изключително необходими.  В края на всяко едно издание  участниците си тръгват с важните отговори на въпросите, с които е дошли. Това е много важно, за да може нормативната уредба в социалните услуги да се прилага успешно.

Кои, според Вас, са важните акценти от Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“?

Най-важният акцент от събитието е, че ние, представителите на централната власт, получихме въпроси и корекции за необходимите промени в законодателството. Форумът ни дава възможност да открием пропуските, за да може Законът за социалните услуги и подзаконовите нормативни документи да могат да бъдат в услуга на всички заинтересовани страни. Срещата на ръководители на социални услуги, НПО сектора, социални предприятия и представители на изпълнителните агенции води до ползотворна и резултатна работа.

Какво пожелавате на Националния алианс за социална отговорност?

На НАСО като организация пожелавам все така да бъде активна и актуална в темите, които поставя на дневен ред. През годините НАСО се превърна в емблемата на социалните услуги и стожер в социалната политика пред нас, представителите на централната власт.

Бъдете все така инициативни, нека събития като този форум да бъдат все по-чести, защото са полезни и имат смисъл. Винаги с голямо удовлетворение се прибирам от годишните форуми на НАСО.