От края на 2013 г. в Свищов официално отвори врати нов Център за социална реализация и интеграция на пълнолетни хора с увреждания. Потребителите в момента са 20 лица с ограничени възможности на трудоспособна възраст. За тях се грижи 6-членен екип от рехабилитатор, трудотерапевт, психолог, медицинска сестра и двама социални работници, а процедурите са почасови.

Центърът е изграден по проект на общината „Толерантност към различието“ и е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Неговата основна цел е да се надгражда постигнатото в Дневния център за деца с увреждания, като се осигури възможност за продължаване работата с децата след навършване на 18 г., както и да се обхванат млади хора с увреждания, на които да се предложат адекватни занятия и подкрепа. Таксата е символична и е в размер на реалните комунално-битови разходи. Тя е съобразена с ползваните от всеки потребител часове, но не може да бъде повече от 5 % от личния доход на лицето. В момента екипът изготвя индивидуални програми за всеки потребител на услугата, съобразно неговите интереси и възможности. Предстои развитие и на трудотерапевтична дейност.

Основната цел на дейността на социалните институции в Свищов през 2014г. са развитие на социалния капацитет на младите специалисти от новия център и надграждане на професионалните им знания, обогатяване на оборудването с допълнителни помощни средства и уреди за рехабилитация. Предвид ограничените финанси, с които разполагат центровете и скъпоструващите „инструменти“ за работа с хората с дефицит в развитието си, екипите се надяват отново на благосклонното отношение на граждани и институции. Центърът спешно се нуждае от вертикализатор, с който дете с двигателни проблеми може да бъде изправяно. За оборудването се търси финансиране.