Нов ЦСРИ в Свищов

От края на 2013 г. в Свищов официално отвори врати нов Център за социална реализация и интеграция на пълнолетни хора с увреждания. Потребителите в момента са 20 лица с ограничени възможности на трудоспособна възраст. За тях се грижи 6-членен екип от рехабилитатор, трудотерапевт, психолог, медицинска сестра и двама социални работници, а процедурите са почасови.

Центърът е изграден по проект на общината „Толерантност към различието“ и е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Неговата основна цел е да се надгражда постигнатото в Дневния център за деца с увреждания, като се осигури възможност за продължаване работата с децата след навършване на 18 г., както и да се обхванат млади хора с увреждания, на които да се предложат адекватни занятия и подкрепа. Таксата е символична и е в размер на реалните комунално-битови разходи. Тя е съобразена с ползваните от всеки потребител часове, но не може да бъде повече от 5 % от личния доход на лицето. В момента екипът изготвя индивидуални програми за всеки потребител на услугата, съобразно неговите интереси и възможности. Предстои развитие и на трудотерапевтична дейност.

Основната цел на дейността на социалните институции в Свищов през 2014г. са развитие на социалния капацитет на младите специалисти от новия център и надграждане на професионалните им знания, обогатяване на оборудването с допълнителни помощни средства и уреди за рехабилитация. Предвид ограничените финанси, с които разполагат центровете и скъпоструващите „инструменти“ за работа с хората с дефицит в развитието си, екипите се надяват отново на благосклонното отношение на граждани и институции. Центърът спешно се нуждае от вертикализатор, с който дете с двигателни проблеми може да бъде изправяно. За оборудването се търси финансиране.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории