Близо 11 хиляди свободни работни места в реалната икономика през януари 2014

През януари 2014 г. в бюрата по труда са заявени 10 968 свободни работни места от работодатели в реалната икономика. Това е най-големият брой заявени работни места от 2008 г. насам. Повече от половината (6 773 места) са заявени от частния сектор. Обявените места в реалния сектор са с 5 169 повече от декември 2013 г., а в сравнение с януари 2013 г. нарастват с 1 892.

Най-много свободни работни места в бюрата по труда на първичния пазар са заявени от преработващата промишленост (3 725), от търговията (1 377), от селското, горско и рибно стопанство (640), от държавното управление (612), от административните и спомагателни дейности (556), от образованието (508), от хотелиерството и ресторантьорството (476) и др.

През месец януари безработицата традиционно нараства. Равнището на регистрираната безработица през януари 2014 г. е 12.2%, с 0.4 процентни пункта по-високо от месец декември 2013 г. Основната причина за нарастването й е значителното увеличаване на потока от новорегистрирани безработни. Голяма част от работодателите освобождават персонал в края на всяка календарна година, приключват и договори от субсидираната заетост на голям брой лица.

В бюрата по труда са регистрирани 401 233 безработни лица. Те се увеличават с 15 056 лица спрямо декември 2013 г. Това е най-малкият прираст през януари, в сравнение с месец декември на предходната година и от 1995 г. досега, с изключение на 2009 г.

На работа през януари 2014 г. са постъпили 16 692 безработни, с 6 126 лица повече спрямо предходния месец, поради по-големия брой постъпили на работа в реалната икономика и по програми за заетост.

В реалната икономика са започнали работа 12 106 безработни. Те са с 2 684 лица повече в сравнение с декември 2013 г. Спрямо януари 2013 г. постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават с 2 106 лица.

По програми за заетост и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” през януари 2014 г. са постъпили на работа 4 461 лица, а по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 125 лица.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории