Нов Център за обществена подкрепа в Своге

На 22 януари 2014г. в Своге бе открит нов Център за обществена подкрепа (ЦОП). На церемонията присъстваха Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, инж. Жоро Цветков, кмет на общината, Янита Манолова, заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и Марина Сарадинова, изпълнителен директор на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ). 

Предоставянето на социални услуги и услуги за грижа за деца са сред най-успешните инструменти за подкрепа, като стремежът ни е да въведем изцяло нов подход насочен към осигуряването на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, заяви зам.-министър Лазаров по време на официалната церемония.  

 

Проектът се реализира от ФСЗ, а финансирането е в размер на близо 21 хиляди лева. Чрез дейността на Центъра ще се създаде възможност за повишаване качеството на живот на деца и семейства от уязвимите групи и ще се подпомогне тяхната социална интеграция. Капацитетът на Центъра е 30 ползватели. От услугите на институцията могат да се възползват деца и семейства в неравностойно социално положение, деца в риск от отпадане и отпаднали от училище, деца-жертви на насилие и такива с физически увреждания. Подкрепа ще получат и одобрени осиновители и кандидати за приемни семейства.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории