Експерти от Швеция посетиха ДАЗД

Социални работници и държавни служители на Кралство Швеция посетиха Държавната агенция за закрила на детето. Те бяха приети и поздравени от председателя г-жа Ева Жечева. Работната група от Кралство Швеция е в България по покана на Международната организация по миграция с цел запознаване с практиките за противодействие на трафика на хора. „Както прогласява Конвенцията на ООН за правата на детето, децата са субект на права, а не обект на закрила. Затова сме призвани да създаваме политики и условия, в които те да се развиват и да покажат своя потенциал. Вярвам, че посещението ви днес тук ще е ползотворно и ще споделите добри практики, които може да приложим в България”, заяви тя.

Експерти от дирекциите „Държавна политика за детето” и „Контрол по правата на детето” запознаха участниците в срещата със Закона за закрила на детето, структурата и дейността на ДАЗД. Акцент в представянето беше координационният механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.

От своя страна шведските социалните работници разказаха за системата за закрила в родината си и споделиха примери от своята работа по случаи на трафик на деца.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории