Десет общини се класираха по Българо-швейцарската програма за социално включване

Във връзка с отправената покана към общините, които са областни центрове да предоставят предварителни концепции по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, звеното за управление на програмата информира, че след приключване на работата на оценителната комисия се класират 10 общини. Това са Монтана, Сливен, Търговище, Бургас, Русе, Пловдив, Добрич, Шумен, Габрово и Кюстендил. 

С решение на оценителната комисия, представено на УС на програмата, предварителната концепция на община Видин не се класира поради несъответствие с изикванията на програмата и наличие в концепцията на вече финансирани дейности по ОП Развитие на човешките ресурси. Другите общини, които остават извън финалното класиране са Варна, София, Благоевград, Хасково, Велико Търново, Пазарджик, Разград и Стара Загора.
На основание резултатите от оценката, концепциите на първите десет общини от горепосочената класация са избрани от Оценителната комисия за допустими да бъдат поканени за разработване на пълни проектни предложения. Офисът за изпълнение на швейцарския принос към Посолството на Швейцария ще уведоми допълнително въпросните общини относно начина и реда на следващите етапи на процедурата за избор на проекти.
В периода от 28.04 до 15.05.2014 при предварително заявен час и дата общините могат да получат подробна информация относно резултатите получени от техните концепции както и да се запознаят с коментарите на оценителите. Такова запитване може да се отправи чрез фиксиране на среща със Звеното за управление на програмата. ( моля отправяйте Вашите запитвания на следните адреси: z.roussinova@mlsp.government.bg / lgouneva@mlsp.government.bg.

 

Източник: ОП „РЧР“

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории