Семинар по Програма „Teacch”

На 23 април 2014 г. „Фонд за терапии на деца с аутизъм”, в партньорство с МБАЛ „Токуда Болница София”, проведе обучение на тема „Програма TEACCH” в Конгресния център на Токуда. Лектори бяха специалисти от University of North Carolina TEACCH (Autism Program), от екипа на д-р Джон Догърти /John Dougherty/ – професор по психология и директор на клиника „Greenville TEACCH”.

TEACCH е програма за работа с деца с аутизъм и техните семейства, която е разработена в САЩ. Цялото наименование на програмата е „Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children“ – терапевтиране и обучение на деца с аутизъм и подобни комуникативни нарушения.

Програмата засяга три звена: семейната среда, обществената адаптация и образованието, като след клиничната диагноза TEACCH провежда приучаване към социални умения, индивидуализирана учебна програма, подкрепа и обучение на родителите и учителите на детето.

Обучението бе насочено към психолози, логопеди, специални педагози, родители, ресурсни учители и учители, работещи в училища и детски градини с деца със специални образователни потребности, за родители.

Национален алианс за социална отговорност участва в семинара чрез Център „Алтернатива 55″ и Тодорка Станкова, ръководител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца, в който основната група са деца с аутистичен синдром.

 

Източник: Алтернатива 55

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории