Тематична работна група за разработване на оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

На 10 юли 2014 г. се проведе първото заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Заседанието на тематичната работна група бе водено от г-жа Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика, която е и ръководител на тематичната работна група. Тематичната работна група е създадена със Заповед № РД 01-412 на министъра на труда и социалната политика от 10.06.2014 г.

По време на заседанието, членовете на Тематичната работна група одобриха вътрешните правила за своята работа. Обсъдени бяха и основните въпроси, свързани със системите за управление и контрол по бъдещата програмата, както и общата концепция за използване на средствата по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица се разработва на основание Регламент (ЕС) № 223 от 11 март 2014 г. Фондът насърчава социалното сближаване и социалното включване и следователно следва да допринася за целта за намаляване на бедността в рамките на Европейския съюз, в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Фондът допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени най-тежките форми на бедност, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица с храни и/или основно материално подпомагане.

 

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории