The Human Safety Net обединява ресурсите на гражданския и частния сектор в подкрепа на нуждаещи се хора. Инициативата работи чрез споделена методология за изпълнение на програми и обща рамка за измерване на резултатите, с което се установява постигнатото социално въздействие.
The Human Safety Net вече работи в 21 страни по света в партньорство с 46 водещи неправителствени организации.

До края на 2019 г. чрез инициативата са подкрепени над 30 000 души (около 20 000 деца на възраст 0-6 години и 10 000 родители). Обучени са почти 700 бежанци, които от своя страна са създали над 100 стартиращи фирми. В България инициативата стартира в началото на тази година в партньорство с фондация „За Нашите Деца“. Стремежът е да се развие комплексна програма за подкрепа на ранното детско развитие в сигурна семейна среда, да се предоставят широка гама от социални услуги и да се стимулира корпоративната социална отговорност.

Повече може да научите ТУК.

Източник: economic.bg, 13.07.2020 г.