Над 26 200 нуждаещи се от 189 общини и райони на общини в страната ще получават топъл обяд в дома си до края на годината. Това се случва чрез осигурените от Правителството бюджетни средства в размер на 14.2 млн. лв. С тях се обезпечава финансирането на целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“. Срокът за искания за удължаване на договорите или за сключване на нови, където старите са приключили, изтече на 30 октомври 2020 г.

Програмата е част от пакета мерки на Правителството за подкрепа на уязвимите граждани в условията на тежката ситуация в страната, произтичаща от разпространението на COVID-19. Подпомогнатите лица получават всеки работен ден в дома си супа, основно ястие и хляб, а поне веднъж седмично и десерт.

Право да получават топъл обяд у дома имат лица с доходи под линията на бедност, за времето, в което са поставени под задължителна карантина, както и уязвими лица с ниски доходи и без близки, които в условията на извънредна ситуация не могат да се погрижат сами за прехраната си – самотно живеещи възрастни над 65 г., лица, които не могат да се самообслужват поради трайно увреждане или в резултат на заболяване.

Източник: АСП