Допълнително финансиране за обществени трапезарии

Предвид положителния ефект от реализиране на социалната услуга „Обществени трапезарии“ в Закона за държавния бюджет за 2014 г. са осигурени близо 4.5 милиона лева за дейността им, с което се постига увеличение на финансовия ресурс на услугата с 82%. Гарантира се увеличение броят на ползвателите с 36% и с 9% размерът на хранодена в сравнение с 2013 година. 

Към момента социалната услуга се предоставя от 181 трапезарии във всички 27 области и в София – град, в 682 населени места, вкл. 525 села. Бенефициентите са 13 252 лица, при 9734 до началото на 2013 г. Стойността на хранодена за 1 лице за 1 ден е в размер на 2,40 лева (при 2.20 лв. до първото тримесечие на 2013 г.). Подписани са договори с всички доставчици за реализиране на дейностите по проект „Обществена трапезария“ за периода януари-април 2014 г., в рамките на 82 работни дни. През месец септември ще бъдат подписани договори с доставчиците за периода октомври – декември.

Проект „Обществени трапезарии” се реализира от 2009 г. Той е създаден с цел подобряване качеството на живот, осигуряване на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се от това лица и семейства с ниски месечни доходи. Финансирането се извършва по реда на чл. 27, т. 3 от Закона за социално подпомагане от
Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ).

Дейностите по реализиране на обществените трапезарии обхващат следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица.

Размерът на финансирането на услугата при стартирането на програмата е 2,20 лв. за 1 лице за 1 ден, което включва: топла храна за обяд- супа, основно ястие и хляб, както и други разходи –транспортни, режийни и консумативи – до 10 процента от стойността на храната.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории