Организаторите на събитието – Община Габрово и Областен информационен център – Габрово,  отправят запитване, с цел да се припознаете като потенциални участници, ментори  или Challenge owners организации, като предложите идеи за развитие по време на Gabrovo Innovation camp 2018.

Предложенията ще бъдат обсъдени и най-добрите от тях ще бъдат отправени като предизвикателства към работните групи по време Кампа.

Вашите идеи организаторите очакват до 11 август 2018 г.

Можете да ги регистрирате на сайта на събитието https://gabrovoinnovationcamp.eu/, в специално създадената за целта форма.

На сайта може да се запознаете и с методологията, по която се случва Кампа, както и повече информация за изминалите две издания на инициативата в партньорството ни с Комитета на Регионите на ЕС.

Центърът за социална иновация към Станфордския университет дефинира социалните иновации като „процесът на разработване и внедряване на ефективни решения за предизвикателни, често системни социални и екологични проблеми в подкрепа на социалния напредък. Социалната иновация не е прерогатив или привилегия на никоя форма на организация или правна структура. Решенията често изискват активното сътрудничество на всички съставни елементи – от правителството, през бизнеса, до неправителствения сектор.“

Агенцията по иновации Innovation Starter Box, чиито екип модерира първото издание на Кампа, перифразират дефиницията на Европейската комисия за социална иновация  и я осмислят като разработване на идеи, услуги и модели, които адресират по-добре социални проблеми. Те включват гражданска инициатива, сътрудничество между частния и публичния сектор с цел подобряване на средата.

Източник: Областен информационен център – Габрово, 03.08.2018