От 11 септември Община Ловеч разкрива три нови социални услуги: Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 за консултативна; преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години, с капацитет 6 места.

Източник: БНР, 07.09.2020 г.