Три нови социални услуги – Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа, бяха открити в първия ден на месец март в град Силистра.

Кметът на Община Силистра г-н Юлиян Найденов, заедно с ресорния зам.-кмет г-жа Мария Недялкова присъстваха на церемониите по откриването и символично прерязаха лентите.

Кметът отбеляза увеличения през последните години брой на социалните услуги в града, както и продължаващата работа по разкриването на нови, които ще имат за цел да обхванат възможно най-голям брой хора.

В общинския бюджет за 2021 г. е предвидено увеличение на приходите  и разходите в сферите на „Образование“ – 14.5 на сто, „Здравеопазване“ – 32 на сто и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –  с 42.5 на сто.

Източник: Община Силистра