Три нови социални услуги за деца и младежи в риск от 18 до 21 години се разкриват в община Кърджали. Бенефициентите по проекта „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“ стават 245. Проектът беше представен на пресконференция от заместник-кмета на Община Кърджали и ръководител на проекта инж. Митовска.

Основната цел на проекта е създаване на условия за предоставяне на нови резидентни и съпътстващи социални услуги в общността, както и подобряване ефективността и качеството на вече предоставяни социални услуги за деца и младежи.

По проекта ще се изгради инфраструктура и ще се осигури оборудване и обзавеждане за 3 нови социални услуги за деца и младежи в Кърджали и ще се обновяване и модернизиране сградата на Дневния център за деца с увреждане „Надежда“ и осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане за трите нови услуги. Крайният срок за изпълнение на проекта е 20 февруари 2020 година, а стойността му е близо 1 млн. лева.

Източник: БТА, 25.06.2019 г.