В община Благоевград са разкрити три нови услуги за деца и техните семейства. Те ще се помещават в сградата на бившия Дом за деца и юноши, която е основно ремонтирана. Новата социална инфраструктура осигурява подходяща база за функционирането на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, както и Център за обществена подкрепа за деца и семейства с капацитет 100 места.

Трите нови услуги са част от Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Финансирането е по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. и е на стойност 1 176 500 лева.

В новите центрове има помещения за индивидуална и групова работа, както и кухня, а обзавеждането и оборудването е съобразено с потребностите на децата.

На официалното откриване на социалните услуги кметът д-р Атанас Камбитов подчерта, че това е поредният реализиран от Общината проект с цел да се осигурят по-добри и по-комфортни условия за децата със специфични потребности, които имат нужда от много грижи и от много любов. Той уточни, че по проекта се следва интегриран подход средствата за трите дневни центъра са по ОП „Региони в растеж”, а средствата за предоставянето на социалните услуги ще са по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

На откриването присъства и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който поздрави Общината за челното място, което заема по реализирани социални проекти. Министърът отбеляза, че процесът на деинституционализация ще бъде завършен през 2020 г., докогато предстои закриването на още 23 институции за настаняване, в които има малко над 500 деца. За осем години закритите домове са 114, а деинституциализираните деца са над 5 000.

Източник: Община Благоевград, 20.08.2019 г.; БТА, 20.08.2019 г.