Три старчески дома трябва да се открият в област Добрич през 2015 г.

В периода от 2011 до 2013 г. в област Добрич е закрит един сезонен дом за стари хора в Балчик и разкрит един в Тервелско. Предвижда се през 2015 г. да бъдат разкрити още три дома за стари хора – в общините Балчик, Генерал Тошево и Шабла. Това става ясно от мониторинговия доклад за социалните услуги в областта. Според него, мрежата от социални услуги в семейна или близка до семейната среда, която е условие за подкрепа на уязвимите групи възрастни хора и хора с увреждания, не е развита достатъчно. Отчита се, че не са използвани възможностите за разкриване на центрове за настаняване от семеен тип за възрастни с умствена изостаналост, за възрастни с психични разстройства и защитени жилища за лица с психични разстройства по операция „Живот в общността”.

За самотните и бездомните, които са най-уязвимата група възрастни, не е разкрита държавно делегирана дейност на приют за възрастни. Мъжете от тази рискова група могат да ползват Центъра за временно настаняване в Добрич, финансиран от Фондация „Ръка за помощ”. За жените и семействата не е осигурена подкрепа на този етап. Вариант за тях е приютът при храм ”Света Троица” в Дот рич, където се настаняват предимно майки с деца и възрастни жени.

Социални услуги в дневни центрове и центрове за рехабилитация за възрастни с увреждания – физически, умствени и психични, се реализират в областния град Добрич и в Шабла. Все още не са разкрити планираните центрове в общините Генерал Тошево, Каварна и Крушари, Тервел, които биха осигурили минимален набор от социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории