Нов дневен център за възрастни с увреждания в Ценово

На 10 януари 2014 г. в община Ценово бе открит официално Дневен център за възрастни хора с увреждания. Центърът е изграден по проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. 

На откриването присъстваха г-жа Катя Петрова – координатор на проекта от отдел „Маркетинг и оценка на АСП – гр.Русе, Виолета Йорданова – ВИД Директор на дирекция „Социално подпомагане” – гр.Бяла, Нели Владимирова- социален работник за работа с хора с увреждания при Дирекция „ СП ” – гр.Бяла, г-жа Красимира Божинова – ръководител на проекта в общината, Денислава Ненова – координатор на проекта, Бистра Александрова – счетоводител на проекта, както и потребителите, и много граждани.
Центърът предлага няколко социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, образователни и рехабилитационни потребности, както и потребности от организация на свободното време и лични контакти.
Д-р Петър Петров откри Дневния център с пожелание за разширяване на услугите в общината. „ Нека да работим за всички. Надяваме се да открием в най-скоро време и център за обществена подкрепа. Нека и ние се почувстваме по-силни и да работим по-усърдно за благото на всички жители на малката ни община.”
Той връчи удостоверенията за преминато обучение на персонала преди стартиране на социалната услуга. Обучението бе проведено от лицензирана организация от гр. Русе –Сдружение „Териториална организация на научно – техническите специалисти ” със секретар инж. Здравко Цанков. Кметът на общината връчи подаръци на дневния център, а персоналът получи подаръци и колегите си от „Центъра за социална рехабилитация и интеграция” от с.Сливо поле.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории