Център за настаняване от семеен тип на лица с психични разстройства откриват в Ново село

18.03. 22 г.

Център за настаняване от семеен тип на лица с психични разстройства ще започне работа в Ново село. В общинска администрация е получено писмо, в което е утвърдена новата социална услуга. Вместо предвиденото в началото защитено жилище за 8 човека, ще бъде изграден Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства. Капацитетът е увеличен на 15 човека, които могат да ползват услугата.

Откриването на новата социална услуга ще създаде поне 12 нови работни места- медицински и немедицински персонал. Възможно е и още едно работно място да се формира в кухнята на Социалния патронаж. За основен ремонт на бившата ветеринарна лечебница, където ще се помещава Центърът, са отпуснати 333 888 лв. с ПМС от 2020 година. Очаква се Центърът да започне работа в средата на годината.

Източник: Община Ново село