Център за обществена подкрепа отваря в Тенево

Проектът „Насърчаване на процесите на социално включване в българското село чрез разкриване на Център за обществена подкрепа в община „Тунджа” на община „Тунджа” е одобрен и ще бъде финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Основната цел е чрез създаване на Център за обществена подкрепа в с. Тенево, община „Тунджа”, да бъде приложен устойчив модел за предоставяне на подкрепящи комплексни услуги за деца и младежи от 7 до 18 г. и за семейства в риск. В рамките на 8 месеца 20 потребители от село Тенево и от още 12 населени места на общината ще получат професионална и квалифицирана подкрепа от специалисти – социален работник, психолог и социален педагог. Ще бъдат реализирани дейности, насочени към ранната превенция на риска чрез комплексен подход за подкрепа и в защита на най-добрия интерес на децата и нуждаещите се семейства, като се осигурят възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие на потребителите. Ще бъде насърчено участието на целевата група в процеса на социално включване чрез развитие и подобряване на социалните им умения. Дейностите на проекта ще се осъществят чрез ефективно партньорство между Община „Тунджа” и Народно читалище „Просвета -1910”, както и с подкрепата на детските и учебните заведения. По този начин ще се създаде работещ модел на споделена грижа за децата и семействата в малките населени места. Общата стойност на проекта е 31 976.30 лв., като от Фонд „Социална закрила” са осигурени средства в размер на 27 384.62 лв. Съфинансирането от община „ Тунджа” е 4 591.68 лв. Планирано е дейностите да стартират от м. юни 2014 г., след подписване на договор с финансиращия орган, и да продължат до края на календарната година.

 

Източник: vreme.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории