Център за обществена подкрепа се открива в Каварна

От септември 2014 г. в Каварна ще заработи Център за обществена подкрепа. Услугата се разкрива след подписан 10-годишен договор между Община Каварна и „СОНИК СТАРТ” ООД, на която е делегирано управлението му.

Капацитетът на Центъра ще бъде 25 места, посочват от общинската администрация.
Доставчикът на социалната услуга е стопанска организация, фокусирана в областта на социалното предприемачество, консултирането, предоставянето на услуги и подкрепа, както на територията на страната, така и в международни партньорства. Организацията има разработен координационен механизъм за привличане и мотивиране на доброволци, които от една страна да подпомагат работата на центъра, а от друга – да намират пространство за изява на собствени таланти и идеи, подкрепа и сътрудничество.

Центърът си поставя за задача превенция на изоставянето, както и превенция на насилието и отпадане от училище. Той ще е ангажиран също с деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции. Ще се извършва консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране на премни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Младите активни хора, които желаят да се развиват професионално в социалната сфера могат да бъдат включени в Стажантската програма на ЦОП, която подпомага придобиването на преки впечатления от професията и формирането на трудови навици, посочват от общината.
В тази връзка предстои да бъде назначен екип, който ще се състои от социален работник, педагог, психолог и арт-терапевт. Екипът ще бъде включен в специализираната Обучителна програма на СОНИК СТАРТ, специфично разработена за съответното работно място и професионални компетенции.

Организацията СОНИК СТАРТ има 10-годишен договор с община Каварна за развиване и управление на две социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и Център за обществена подкрепа, става ясно от сайта й. Тя развива Център за обществена подкрепа и в Балчик, който отвори врати на 12 април.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории