Център за предоставяне на социални услуги ще заработи в Чипровци. Проектът на общината ще осигури заетост на над 60 души, съобщи Елена Симеонова, началник отдел “Програми, проекти и управление на собствеността”.
Центърът за почасово предоставяне на социални услуги ще се намира в сградата на дирекция “Социално подпомагане”. Предвидени са средства за ремонта, оборудването и обзавеждането му. Общата стойност на проекта е близо половин милион лева, каза Симеонова. Той се осъществява по програма “Развитие на човешките ресурси” и ще се изпълнява почти две години.
Социалните и лични асистенти на хора в затруднено положение ще бъдат наемани на два етапа. Първо ще започнат работа 30 човека. Впоследствие ще се включат асистенти, работили по предишния проект “Нови алтернативи”.
С реализирането на дейностите, от общината се надяват да намерят баланса между големия брой нуждаещи се от обгрижване и желаещите да бъдат техни помощници.

 

Източник: Монтпрес