Център за ранна интервенция на уврежданията в Плевен търси специалисти

Община Плевен отправи покана към желаещите да кандидатстват в избор на специалисти – логопед, медиатор, педиатър, психолог, социален работник, специален педагог и рехабилитатор.

Избраните специалисти от посочените специалности ще предоставят услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подготовка за деца с увреждания“ по Проект за социално включване. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 31 август 2014 г.

Услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“ е по проект „Днес инвестираме в бъдещето на децата – разширяване капацитета на ОДЗ „Снежанка“ и разкриване на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията в град Плевен“.
Проектът е финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31,39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да бъде намерена на електронната страница на проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip, а техническото задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://www.pleven.bg .

Всичко за необходимата документация за отделните специалности, желаещите могат да научат от сайта на Община Плевен.

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории