Център за ранно детско развитие за деца от 0 до 4 години предстои да бъде открит в Кърджали, като продължение на създадената вече по проект на НЧ „Обединение 1913“ „Пътуващата лаборатория за ранно детско развитие“. Това каза секретарят на читалището Камелия Чолакова.
Центърът ще разполага с фонда на пътуващата лаборатория, в който са включени 4 основни типа развиващи потенциала на малчуганите играчки и книжки. Камелия Чолакова обясни, че самата лаборатория е създадена в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, на Фондация „Глобални библиотеки – България“. Тя вече е обиколила 7 населени места в седемте общини от областта, за да демонстрира най-ценните техники за поощряване на детското развитие до 4 годишна възраст.
„Идеята е да научим родителите кои са най-важните моменти в ранното развитие на детето, как децата учат и опознават света в процеса на игра, как родителите да участват в игрите на децата, за да се превърнат в първите им и най-важни учители.“, обясни Камелия Чолакова.

Източник: БТА, 30.10.2018 г.