Министерството на труда и социалната политика одобри искането на община Банско за увеличаване на капацитета на социалните услуги, предоставяни в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в града от 15 на 30 души. Услугите включват консултации, терапия, различни видове обучение и рехабилитация, предоставяни от работещите в центъра специалисти, съобщиха от общината.
„Това е социална услуга на територията на община Банско, която предоставя достъп на всички граждани, независимо дали са деца или възрастни, независимо дали са с трайно увреждане или не, до услугите на логопед, психолог, рехабилитатор и социален работник. За децата до 18 годишна възраст, както и за социално слабите лица, услугите са напълно безплатни“ коментира кметът Георги Икономов.
Екипът на Центъра има за цел да подкрепя индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на хора от рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1756437

Дата: 02.03.2018 г.