Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Трите центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), които са изградени в Шумен по проект “Нов дом за нашите деца”, ще приемат първите си обитатели през септември. Къщите вече са изградени и са доставено цялостното оборудване и мебелировка, каза пред журналисти зам.-кметът по строителство и екология в община Шумен инж. Иван Йонков, който заедно с кмета Красимир Костов обяви края на проекта и показа един от трите центъра до басейна.

“Тези три центъра – един до градския басейн и два в кв. „Тракия“, представляват един пореден проект за деинституционализация на децата в риск, като идеята е те да имат начин на живот, по-близък до естествената среда на хората”, посочи инж. Йонков. Къщите са изградени за близо 2.2 млн. лв. и имат застроена площ от 1585 кв. метра с 3 600 кв. метра дворно пространство. Всеки един от центровете има по три апартамента с отделен вход, трапезария, санитарни помещения и общи части. Ще има денонощен надзор и медицинско обслужване. В тях ще бъдат настанени общо 36 деца с увреждания на възраст между 3 и 18 г. Част от капацитета ще бъде запълнен от деца от Дом “Калинка”.

“Вероятно настаняването на децата ще започне през септември. В момента готвим документите, с които ще кандидатстваме за финансиране на дейността. Вероятно ще има един междинен етап на финансиране за първите 16 месеца, след което дейността ще стане държавно делегирана”, обясни ръководителят на проекта инж. Иван Йонков. Той добави, че поне 80 процента от сегашния персонал на Дом “Калинка” ще бъде поканен да работи в центровете. “Като ръководител на проекта го считам за успешно завършен. Смятаме, че на този етап общината, строителите и всички, които участваха, си свършиха навреме и точно задълженията”, каза още инж. Йонков.

“Деинституционализацията на децата от Дом “Калинка” продължава от години. Те са приобщени към социалната среда, посещават детски градини и училища. Децата усилено се подготвят за напускане на институцията, като в тази подготовка най-важна роля играят специалистите от Дом “Калинка”. Първите деца вече са изведени, на новите места те се чувстват много добре”, заяви областният координатор по социалните услуги Милена Събева и добави, че в най-скоро време възпитаниците на дома ще започнат да посещават центровете за настаняване, за да свикнат със средата и да я опознаят.

Капацитетът на трите центъра в Шумен няма да бъде запълнен само с деца от Дом “Калинка”, от където по всяка вероятност ще дойдат 11 деца. Останалите места ще бъдат заети от възпитаници на други социални домове от страната. Списъците се подготвят от експерти от Държавна агенция за закрила на детето съобразно индивидуалните особености, здравословното състояние, специфичните нужди, възрастта и заболяванията на всяко дете.

 

Източник: shumen.topnovini.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории