Церемония по предаването на министерския пост в МТСП

На 6 август 2014 г. в сградата на Министерство на труда и социалната политика се състоя официална церемония по предаване на министерския пост. В рамките на церемонията д-р Хасан Адемов и проф. Йордан Хрискостов направиха изявления. Д-р Адемов благодари на екипа на МТСП и на всички, положили усилия социалната политика в България да изглежда по по-приемлив начин. Той посочи, че провежданите през изминалата година мерки са имали по-скоро стабилизиращ характер, защото в условията на политическо противопоставяне и криза в институциите е било трудно да се реализират други мерки.

„Второто важно нещо е, че политиките, които изпълнихме, не доведоха до увеличаване на дефицитите. Приходите в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) към края на месец юни 2014 г. са близо до планираните 50% – 48.4%, като номинално увеличението на средствата в бюджета на ДОО е с 131.6 млн. лева повече спрямо същия период на 2013 г. По отношение на разходите – те са 49% от предвидените в бюджета на ДОО за 2014 г. Това показва, че реализираните политики не водят до дофинансиране, нито до прибягване към заеми, а са в рамките на бюджет 2014,“ посочи още д-р Адемов. Той направи оценка, че усилията на МТСП са били насочени към подобряване на социалното положение на българските граждани и подобряване на социалните услуги и на социалния статус. Като положителни промени бяха отчетени преодоляването на негативната тенденция за ръст на безработицата, включително младежката безработица. Предизвикателствата към новия екип на МТСП са в сферата на общественото осигуряване, мерки за подготовка на бюджета на ДОО за 2015 година. „Изключително удовлетворен съм от факта, че министър на труда и социалната политика в служебния кабинет е проф. Йордан Христосков, който всички познавате като утвърден експерт. Надявам се на приемственост, за да можем да продължим в посока на това българските граждани да почувстват по-добра социална защита“, завърши изявлението си Адемов.

При приемането на поста проф. Христосков заяви:

„На първо място искам да благодаря на д-р Адемов за това, че той и неговият екип през последната година провеждаха премерени мерки за намаляване на социалното напрежение. Както се изрази д-р Адемов – без големи претенции, без увеличаване на дефицита.

Тези политики бяха открити и достъпни за хората. Включително и аз като експерт съм информиран от д-р Адемов и екипа му за това, което се случва в министерството.
Заради това съм в привилегировано положение, лесно ми е да поема поста на министър от д-р Адемов, който е един от най-добрите професионалисти в областта на социалното осигуряване и заетостта. Искам да уверя д-р Адемов, че с моя екип, който ще представя след около седмица, ще осигурим приемственост, ще продължим онова, което той е започнал.

Уверявам ви, че ще запазим социалния мир, всички социални плащания ще се извършват в срок. Основните усилия, които ще положим в първите дни, са свързани с хората от бедстващите райони, за да могат да посрещнат най-острите си нужди.“

 

Източник: МТСП

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории