ЦСРИ-Пловдив ще предоставя услуги за Община Калояново

На 9 септември стартира съвместната работа на ЦСРИ – Пловдив с Община Калояново и всички училища на нейна територия. Мобилен екип на ЦСРИ-Пловдив представи същността на услугата пред зам.-кмета на Общината, представители на ОЗД – Калояново и директорите на училищата от селата Калояново, Ръжево Конаре, Житница и Дълго поле на специална работна среща в заседателната зала на общината. Участниците споделиха проблемите и трудностите, а екипа на ЦСРИ прие заявката на училищата, местната власт и Отдел „Закрила на детето“.
От края на октомври тази година ЦСРИ-Пловдив ще започне кампания за превенция на отпадане от училище, насърчаване включването в училищния живот, връщане на отпадналите в училище и превенция на рисково поведение. По инициатива на директорите, екипът на ЦСРИ ще има възможност да работи в часовете на класния ръководител (групови програми и активности), както и да провежда индивидуално психологическо и социално-педагогическо консултиране на деца в риск по смисъла на ЗЗД и ППЗЗД, в специално обособени помещения в училищата. Екипът на социалната услуга ЦСРИ ще подхожда гъвкаво в работата с децата и, съобразно идентифицирания проблем, използва интерактивни методи за работа, като подходът цели стимулиране на активност, мотивация за промяна и осмисляне на последиците от собствените действия. 

Източник: Фонд ИГА

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории