Ролята на училищния психолог и на педагогическия съветник е изключително важна, но много важно е и как училището се възползва от този ресурс, защото имаме наблюдение, че на някои места педагогическият съветник се превръща в един вид момче за всичко. Това подчерта в интервю за предаването „Хоризонт до обед“ Цвета Брестничка от Асоциация „Родители“:

Нашето виждане за функцията на училищния психолог и педагогическия съветник е, че той е в подкрепа на учителите и на родителите, за да могат те да уеднаквят своите представи за това какво се случва в училище, как могат да помогнат на децата да се справят със задачите на развитието си на определения етап, как могат да се подкрепят едни други. Функцията на училищния психолог и на училищния съветник все още има нужда от това да бъде изяснена и самите училищни екипи и ръководства имат по-ясна представа за това как могат да използват този ресурс. Много важна е и думата на самите психолози и педагогически съветници. Трябва да се разработи споделено разбиране по този въпрос.

Има места, където училищният психолог успява да създаде доверие към себе си у родителите и те да се обръщат към него в различни ситуации, но много често на училищния психолог се гледа като на наказателна мярка, допълни още Брестничка:

Когато някое дете има проблем, то бива изпращано при психолога, все едно, че е някакъв счупен уред, който трябва да бъде ремонтиран. Отношението към психолога е негативно от страна на децата и от страна на родителите. В никакъв случай училищният психолог не трябва да бъде заплаха за децата и родителите, по-скоро наистина той трябва да води доста повече разговори с тях, преди да са се случили някакви проблеми, с цел да се избегнат тези проблеми. Ако вече има някакъв проблем, хората да имат изграденото доверие да отидат при него и да потърсят подкрепа.

Цялото интервю с Цвета Брестничка можете да чуете от звуковия файл на БНР.

Снимка: Асоциация Родители

Автор: Светослава Кузманова

Източник: БНР, 18 октомври 2017