18.10.21 г.

Екипът на Център за обществена подкрепа – гр. Гулянци беше удостоен със специалната награда на НАСО в категория „Социална услуга“ за активно партньорство и развитие на социалните услуги. Като част от поредицата ни с интервюта с носителите на награди в тазгодишното издание на Националните годишни награди на НАСО, разговаряме с управителя на центъра г-жа Цветомира Иванова:

Г-жо Иванова, Център за обществена подкрепа – гр. Гулянци беше удостоен със специална награда на НАСО в категория „Социална услуга“ за активно партньорство и развитие на социалните услуги. Какво означава тази награда за специалистите от екипа Ви?

Специалната награда на НАСО в категория „Социална услуга“ е получена от заместник – кмет на Община Гулянци Левтеринка Георгиева, която благодари на младия екип за енергията, ентусиазма и професионализма, с които работи.

За специалистите от Центъра тя е увереност, че вървим заедно в правилната посока и ни амбицира да се стремим към усъвършенстване, за да оправдаем доверието, което ни е гласувано. Социалната работа не се описва с думи, няма граници и не се побира в рамка.

Какви са приоритетите и основните направления, по които работи Център за обществена подкрепа – гр. Гулянци през настоящата година?

Ангажираност и отговорност с цел осигуряване необходимите ресурси за качествена подкрепа на семейства в нужда и промяна нагласите, че детето е неразривна част от семейството. Стремеж към формиране собствен дизайн от социални дейности за промяна на същностни обществени стереотипи, представи и оценъчни модели.

Какви са препоръките ви за постигане на високи резултати в сферата на социалните услуги в страната?

Нашите орепоръки са да се полагат целенасочени усилия към професионална готовност, креативност, индивидуалност и непрекъснатост на гъвкава подкрепа за създаване позитивен имидж на ефективна и работеща структура.