Разширяване спектъра и обхвата на социалните услуги в община Тунджа

Със Заповед № РД 01-102/27.01.2014 г. на Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане се разреши откриването на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” с капацитет 20 места в с. Веселиново. Социалната услуга в общността е делегирана от държавата дейност, считано от 01.02.2014 г.

Друга нова социална услуга ще бъде разкрита и в с. Скалица от 01.04.2014 г., като делегирана държавна дейност. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, със Заповед № РД 01-146 от 04.02.2014 г., разреши откриването на „Дневен център за стари хора” с капацитет 30 места.

Двете социални услуги в общността създават условия за прилагане на алтернативни форми на социална интервенция, чрез които да бъдат ограничени рисковите фактори за институционализирането на самотните възрастни лица и хората с увреждания в малките населени места.

Разкриването на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в с. Веселиново и „Дневен център за стари хора” в с. Скалица са част от последователната социална политика, която ръководството на община”Тунджа” води по отношение грижата за хората от уязвимите социални групи, живеещи на територията на общината.

 

Източник: Община Тунджа

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории