kec logoОснован през 2002 г., Творчески образователен център за хора с умствени увреждания (КЕС) разработва програма за млади хора с умствени затруднения, за да могат да продължат да бъдат активни и ангажирани и в зряла възраст, чрез подкрепа за осъзнаване на собствените им сили, таланти и възможности и чрез създаване на партньорства с общността.

Програмата на KEC включва четири блока: дневен център, работно пространство, социално предприятие, място за застъпничество и обучение. 1. Дневния център извършва дейности, насочени към насърчаване на независимост и интеграцията. 2. Работното пространство в KEC има за цел да развива и прилага различни видове модели на заетост за хора с умствени увреждания. 3. KEC осигурява заетост на хората с увреждания чрез социални предприятия. Тези предприятия включват: производство на храна за домашни любимци, засаждане на фиданки и производството на “малки плодове”. 4. KEC осигурява също така обучения за специалисти, базирани на нормативната рамка и насочени към положително отношение към хората с увреждания. В допълнение, KEC предоставя обучения на специалисти, желаещи да предлагат програми за заетост за лица с умствени увреждания.
kec practiceПрограмата на KEC позволява лица с умствени увреждания да получат работа на свободния пазар на труда, което води до по-интегриран, активен и независим живот.
Моделът, предоставян от KEC, също така способства за директен контакт между потребителите и гражданите, както и обратното, което намалява бариерите и се бори със стереотипите, за да може да се изгради едно по-интегрирано и приемащо общество. Освен това, справедливото ниво на заплатите, които бенефициентите получават, повишава тяхната финансовата независимост.
Работната програма на KEC започва през 2004 г. само едно дружество; днес обаче, програмата включва над 30 фирми и 160 бенефициента. Към момента, 45 лица, включени в програмата, са получили заетост на пълно работно време. KEC е отличена с награда за трето място сред финалистите на Фондация за Социални Иновации и е акредитирана от сръбското правителство.

 

За повече информация: www.kec.org.rs