На 13 август в Комплекса от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Разград беше проведен уъркшоп, в който участие взеха и от Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания, с. Просторно, Дома за пълнолетни лица с деменция, гр. Разград и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Разград.

Потребителите от четирите социални услуги заедно със социалните работници използваха нови техники за арттерапия, като рисуване с ръце. Участниците декорираха тениски с акрилни и текстилни бои, както и природни материали.

Анализ на проведения уъркшоп показва положителните резултати, в т. ч.  подобряване на емоционалното и психологично състояние на потребителите и подобряване на екипната работа в социалните услуги.

Източник: Община Разград