В рамките на кампания „Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за другия“ учениците от основно училище „Екзарх Антим I“ в град Пловдив събраха над 350 детски книги, с посвещения към деца от центрове за настаняване от семеен тип. Партньор в благородна инициатива е Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Книгите ще достигнат до децата в нужда посредством председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, която е поела този ангажимент по време на посещение в ОУ „Екзарх Антим I“ на 18 септември. Д-р Лилова се обърна към учениците с думите: „До всяка една добра дума прибавете по още една, до всяка една добра постъпка прибавете поне по още една и винаги правете на другите такива добри неща, каквито искате да се случват на Вас самите. А направеното добро ще Ви се върне по много!“ От своя страна децата споделиха с председателя на ДАЗД приятното и красиво чувство, което им доставя извършеното добро.

След официалното събитие д-р Лилова покани представители на Ученическия съвет на да я придружат до Център за обществена подкрепа за деца със специални образователни потребности в гр. Пловдив, за да подарят заедно на децата от услугата част от събраните книги с детски посвещения. Кампанията ще се превърне в национална, като събраните четива ще бъдат изпратени от ДАЗД и на други деца в страната, които ползват социални услуги.

Пред медии д-р Лилова сподели, че към момента само 83 деца в цялата страна са останали в институции за деца, лишени от родителски грижи. Останалите вече са в Центрове за настаняване от семеен тип. Извеждането им от някогашните пансиони за по 300 деца и осигуряването на по-добра среда обаче не е достатъчно – трябва да променим нагласите към тях, допълни председателят на ДАЗД. Тя подчерта, че има много примери за успешни хора, които са израснали без родителска грижа.

Източник: ДАЗД, 18.09.2019 г.