Българите между 25 години и 64 години, които учат или се обучават в професионално направление, са почти шест пъти под средната стойност за страните от ЕС. През 2012 година техният дял е бил 1.5%, а през 2014 година е незначително повишен на 1.8%.
Това става ясно от доклад за изпълнението на националната стратегия за учене през целия живот. Една от целите в него е делът на българите, които продължават своето усъвършенстване и след 25 години да се покачи на 5%.
През 2014 година напусналите образователната система на възраст от 18 години до 24 години са били 12,9%, а пред през 2012 година те са били 12,5%.
Целта е те да паднат под 11% през 2020 година. За 2014 година се отчита напредък при постигане само на една от целите на стратегическия документ-„Повишаване на дела на завършилите висше образование на възраст от 30 години до 34 години от 26,9% през 2012 година на 36% през 2020 година“.
За 2014 година националната стойност по този показател е достигнала 30,9%, но все още е далеч под средната за ЕС (37,9%).

 

Източник: pariteni.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории