Учители се обучават за първа долекарска помощ на деца и ученици

Правителството актуализира приетата през април 2014 г. Национална програма „Квалификация“ поради наличието на неизразходвани средства по две от мерките на програмата. Част от освободените средства се пренасочват към изпълнение на дейности по програма ЕУРОПРОФ във връзка със сключен през 2012 г. меморандум между образователните министерства на България и Испания за обучение на учители по испански език и литература. Ще бъде проведено пилотно обучение на учители на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“. Обучение за „Превенция на бедствията и авариите“ ще преминат и 200 учители от цялата страна във връзка с изпълнението на Дакарската рамка „Образование за всички“. Предвидени са средства за поддръжката на сайта WWW.ZONAZNANIE.COM, администрирана от РИО – Варна. Страницата е създадена в изпълнение на Националната програма „Квалификация“, мярка I, т. 4. „Обучение на учители по природни науки в ЦЕРН, преподаващи физика и астрономия“, и мярка II, т. 1. „Обучение на учители по професионална подготовка от област на образование „Техника“ – в ЦЕРН.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории