Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира изменения в Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”, подписани през март т. г.

С промените срокът на споразумението се удължава до края на 2015 г. Целта е в рамките на спестените средства да се удължи изпълнението на Програмата за постигане на устойчивост на резултатите на национално ниво. От изключително значение е и осигуряването на стабилен преход на преминаване на финансирането на превенцията от международния донор към българското правителство.

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е най-дългосрочната и мащабна превантивна здравна програма в страната и допринася за постигането на заложените цели на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008-2015 г. По нея са изградени девет местни обществени комитета за превенция на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, 12 звена за второ поколение епидемиологичен надзор в РЗИ, 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, девет ниско-прагови центъра за лицата, употребяващи инжекционно наркотици, осем здравно-социални центъра в ромска общност, 17 мобилни медицински кабинета, пет сектора за лечение на пациенти с ХИВ, 18 младежки клуба за обучение на връстници от връстници сред деца и млади хора в риск, четири центъра за психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ и СПИН.

Планираните резултати за 2015 г. от изпълнението на Програмата включват предоставяне на услуги за доброволно консултиране и изследване за ХИВ на над 124 000 лица; предоставяне на специфичните превантивни услуги на терен и достигане до над 47 000 лица, лишени от свобода, инжекционно употребяващи наркотици, проституиращи, лица в риск от ромска общност, както и мъже, които правят секс с мъже; предоставяне на здравно образование, насочено към развитие на социални умения за деца в институции и достигане чрез подхода „връстници обучават връстници” до над 54 000 млади хора в риск.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории