Срокът за финансиране на проекти на неправителствени организации от TELUS International е удължен до 10 октомври 2019 г. Неправителствените организации, които желаят да се включат могат да представят проектните си предложения тук.