06. 08. 21 г.

Срокът за кандидатстване по мярката „Патронажна грижа+“ се удължава до 30 септември 2021 г. До момента са сключени 190 договора, с които са обхванати 206 общини. Общата стойност на сключените договори е над 63,5 млн. лв., които се финансират със средства от механизма REACT EU.

Мярката „Патронажна грижа +“ осигурява подкрепа за най-уязвимите групи по време на пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19. Над 42 000 възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19 разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства.

„Патронажна грижа +“ надгражда мярката „Патронажна грижа“ с възможността за осигуряване на подкрепа за работещите и ползващите социални услуги, делегирани от държавата дейности. Благодарение на мярката се реализират дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители и др. Проектните предложения се подават в ИСУН 2020.

Източник: ОПРЧР