Удължиха срока на проект „И аз имам семейство” в Горна Оряховица до септември

До септември 2014 г. бе удължен срокът на проект „И аз имам семейство”, който се реализира от Община Горна Оряховица в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европийския съюз.

В Община Горна Оряховица вече се отглеждат 10 деца от професионални приемни семейства, утвърдени по проекта. Социалните работници от Екипа на приемна грижа към Общината подкрепя приемните семейства, полагащи грижи за деца в риск, като осъществяват консултации и обучения. Организират се срещи с групата за самопомощ, където приемните родители споделят помежду си както положителните, така и трудните моменти в грижите за децата.

Социалната услуга „Приемна грижа” по проект „И аз имам семейство” се предоставя от Общината Горна Оряховица от началото на 2012 г. Тя представлява отглеждане и възпитание в семейна среда на деца, които не получават пълноценни грижи в семейството си, намират се в риск да попаднат или вече са попаднали в институция. В рамките на социалната услуга, утвърденото семейство приема в дома си дете, като му осигурява подкрепа за неговото израстване и възпитание, без да добива родителски права.

 

Източник: velikotarnovo.topnovini.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории