Указания от АСП относно оптимизирането на работните процеси в режим на извънредна ситуация в ЦСРИ, ДЦ, ЦОПИзвънредното положение заради епидемичната обстановка и мерките за ограничаване разпространението на Covid-19 наложи промени в работата на социалните услуги в цялата страна. Необходимата реорганизация предполага оптимизиране на работните процеси в режим на извънредна ситуация в центровете за социална рехабилитация и интеграция, дневните центрове и центровете за обществена подкрепа. Във връзка с това Агенцията за социално подпомагане предостави свои указания.

От социалния работник, трудо- и арттерапевта се очаква да изготви опростен план със задачи въз основа на задължителния план за функциониране на социалната услуга. След това задачите се предоставят на родителите (по електронна поща или телефон). Родителят осъществява обратна връзка за напредъка (успеха/ неуспеха) по поставените задачи.

  • Примерни задачи – запознаване с букви, цифри, форми, цветове, растения, животни, както и образователни артзадачи и др.

Психологът прави график за сесии по скайп или вайбър при нужда и в рискови ситуации. Логопедът също прави график за сесии по скайп или вайбър. Ангажиментът за заниманията с детето (около 2-3 часа) поемат родителите.

Екипите на социалните услуги ЦСРИ, ДЦ и ЦОП полагат грижи за потребителите си е извънредна кризисна ситуация чрез алтернативни подходи. В това отношение е необходимо и много важно да се осъществява обратна връзка за състоянието на семейството – наложена ли е карантина и спазва ли се тя, има ли нужда от лекарства и/ или храна, съществува ли риск от домашно насилие и пр.