Фондация УниКредит ще осигури финансиране от 35 хиляди евро за три проекта, свързани с подкрепа за деца и техните потребности. Инициативата „В подкрепа на детството“ е в съответствие със стратегическия план на фондацията. Дарението ще бъде направено директно от Фондация УниКредит към избраните проекти.

Краен срок: до 24 февруари фондациите и останалите представители на неправителствения сектор трябва да изпратят кандидатурите си, попълнени във формуляра за участие и допълнителни материали (включително детайлен бюджет) на [email protected]

На 26 февруари експертно жури, формирано от представители на неправителствения и корпоративния сектор ще заседава и определи пет проекта, които ще продължат в надпреварата. Те ще бъдат изпратени за разглеждане и оценка на Фондация УниКредит от представители на УниКредит Булбанк.

До 15 април 2020 Фондация УниКредит ще обяви трите проекта и размера на финансирането, което ще получат.

До 15 юни Фондация УниКредит ще преведе средствата.

Изпратените към Фондация УниКредит проекти трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са предложени от организации, основани преди 31 декември 2017.
  • Да са фокусирани върху потребностите на деца и подрастващи (до 18 години).
  • Да се реализират в България.

Всяка кандидатура трябва да съдържа следната информация:

  • Описание на неправителствената организация, предлагаща проекта.
  • Силна аргументация защо си струва Фондация УниКредит да подкрепи проекта.
  • Детайлно описание на целите, които проектът цели да постигне.
  • Описание на бюджета.
  • Размер на исканото финансиране.
  • Описание на въздействието на проекта, включително: необходимостта, която инициативата адресира, продължителността, географския обхват, предвидените дейности.

Повече информация, както и формуляра за кандидатстване може да намерите ТУК.