Фондация Национален алианс за работа с доброволци успешно премина през всички процедури за кандидастване и от септември 2015 вече е пълноправен член на Еuropean volunteer center (CEV).

CEV е Европейската мрежа, обединяваща повече от 80 национални, регионални и местни доброволчески мрежи от цяла Европа, които работят заедно, за насърчаване и подкрепа на доброволчеството чрез застъпничество, споделяне на знания и опит, изграждане на капацитет и обучение.

Мисията на CEV е да се създаде благоприятна политическа, социална и икономическа среда в Европа за разгръщане пълния потенциал на доброволчеството.

Като част от CEV фондация НАРД ще участва в разработването и развитието на европейските политики, свързани с доброволчеството, като участва активно в събития, конференции за изграждане на капацитет и общите събрания на организацията, за да даде българския глас за посоките на въздействие. Заедно с другите европейски организации, ще работи за повишаване видимостта на въздействието от работата на доброволците на всички нива.

 

Източник: НАРД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории